WEBOVÁ APLIKACE PRO PŘÍPRAVU, ŘÍZENÍ JEDNÁNÍ, HLASOVÁNÍ A GENEROVÁNÍ VÝSTUPŮ ZE ZASTUPITELSTVA A RADY

K dnešnímu dni jste s námi připravili 1084 jednání rady, či zastupitelstva.Vytvořili jste 8546 bodů jednání a odhlasovali 8305 návrhů usnesení. Systém kontroly plnění usnesení pravidelně informuje 1254 odpovědných osob.

Chceme se přidat

Podívejte se, jak to funguje

Integrace funkcí mnoha produktů v jednom prostředí

Fulltextové vyhledávání, přehlednost a orientace napříč tématy

Usneseni.cz pomáhá novým i stávajícím zastupitelům v rychlé orientaci napříč komunálními tématy. V systému lze kdykoli rychle dohledat minulá usnesení i podkladové materiály k přijatým usnesením.

Martin Falta, analytik, Praha

Jako nový zastupitel bez návaznosti na minulá období často potřebujete mít možnost dohledat historii dlouhodobých kauz. V tomto ohledu je pro zastupitele přístup do systému, ze kterého informace získá, nedocenitelnou výhodou.

Martin Falta, analytik, Praha

Fulltextové vyhledávání, přehlednost a orientace napříč tématy

Nízké náklady na pořízení licencí a provoz systému

Usneseni.cz svoji koncepcí garantuje návratnost vložených prostředků výměnou za nižší administrativní zátěž pracovníků radnice. Systém nenese žádné dodatečné náklady na hardware, provoz, správu a energie.

Milada Strnadová, konzultantka, Praha

Když jsem se dozvěděla, že měsíční cena představuje řádově stokoruny na jednoho zastupitele, myslela jsem si, že jde pouze o odhadované náklady na IT správu. Očekávala jsem, že bude třeba zakoupit ještě licence, hardware, energie a později bude třeba realizovat i pravidelné hardwarové a softwarové aktualizace. Realita mě překvapila. Cena za kompletní funkční systém je opravdu tak nízká! Uspoříte o mnoho více, než vydáte. Myslím, že tento systém se vyplatí každé obci i městu.

Milada Strnadová, konzultantka, Praha

Nízké náklady na pořízení licencí a provoz systému

Efektivita přípravy, průběhu jednání i ověřování zápisu

Usneseni.cz zjednodušuje přípravu materiálu pro jednání zastupitelstva. Po naplnění programu nadcházejícho jednání stačí materiály zastupitelům zpřístupnit. Po jednání je k dispozici generovaný zápis z jednání.

Jan Eliáš, Lhota

Příprava materiálů pro zastupitelstvo byla v minulosti složitá. Tisklo, kopírovalo, skenovalo a posílalo se mnoho materiálů. Často se na něco, nebo někoho, zapomnělo. Nyní může být příprava podkladů pro zastupitelstvo o mnoho snažší a tato agenda logicky přináší velikou úsporu času i nákladů.

Jan Eliáš, Lhota

Efektivita přípravy, průběhu jednání i ověřování zápisu