KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO PŘÍPRAVU, ŘÍZENÍ JEDNÁNÍ, HLASOVÁNÍ A GENEROVÁNÍ VÝSTUPŮ ZE ZASTUPITELSTVA, RADY A VÝBORŮ

K dnešnímu dni jste s námi připravili 5501 jednání rady, či zastupitelstva.Vytvořili jste 66558 bodů jednání a odhlasovali 69752 návrhů usnesení. Systém kontroly plnění usnesení pravidelně informuje 5105 odpovědných osob.

Proč Usneseni.cz   Přidat samosprávu

Podívejte se, jak to funguje

Integrace funkcí mnoha produktů v jednom prostředí

Fulltextové vyhledávání, přehlednost a orientace napříč tématy

Usneseni.cz pomáhá novým i stávajícím zastupitelům v rychlé orientaci napříč komunálními tématy. V systému lze kdykoli rychle dohledat minulá usnesení i podkladové materiály k přijatým usnesením.

Martin Falta, analytik, Praha

Jako nový zastupitel bez návaznosti na minulá období často potřebujete mít možnost dohledat historii dlouhodobých kauz. V tomto ohledu je pro zastupitele přístup do systému, ze kterého informace získá, nedocenitelnou výhodou.

Martin Falta, analytik, Praha

Fulltextové vyhledávání, přehlednost a orientace napříč tématy

Nízké náklady na pořízení licencí a provoz systému

Usneseni.cz svoji koncepcí garantuje návratnost vložených prostředků výměnou za nižší administrativní zátěž pracovníků radnice. Systém nenese žádné dodatečné náklady na hardware, provoz, správu a energie.

Milada Strnadová, konzultantka, Praha

Když jsem se dozvěděla, že měsíční cena představuje řádově stokoruny na jednoho zastupitele, myslela jsem si, že jde pouze o odhadované náklady na IT správu. Očekávala jsem, že bude třeba zakoupit ještě licence, hardware, energie a později bude třeba realizovat i pravidelné hardwarové a softwarové aktualizace. Realita mě překvapila. Cena za kompletní funkční systém je opravdu tak nízká! Uspoříte o mnoho více, než vydáte. Myslím, že tento systém se vyplatí každé obci i městu.

Milada Strnadová, konzultantka, Praha

Nízké náklady na pořízení licencí a provoz systému

Generování zápisu, Anonymizace

Aplikace během okamžiku vygeneruje kompletní zápis z jednání včetně přehledných tabulek s přijatými usneseními. V textu zápisu zvýrazní osobní data a nabídne jejich anonymizaci. Po kontrole a případném doplnění stačí stisknutím tlačítka odeslat zápis k ověření ověřovatelům. Ihned po ověření jsou k dispozici obě verze zápisu (plná i anonymizovaná) a systém bez nutnosti zásahu správce webových stránek zveřejní anonymizované výstupy na www.

Martin Falta, analytik, Praha

Dobrý den, musím se s vámi podělit o pocit spokojenosti. Vaše aplikace je geniální. Už to vím tedy delší dobu, ale dnes jsem opět tvořila zápis ze včerejšího zasedání zastupitelstva, za 10 minut pročteno, upraveno, hotovo a předáno ověřovatelům. Je to skvělé, co to ušetří času, starostí! Hezký den

Ing. Věra Krepindlová - tajemnice město Chabařovice, Praha

Fulltextové vyhledávání, přehlednost a orientace napříč tématy
Fulltextové vyhledávání, přehlednost a orientace napříč tématy

Efektivita přípravy, průběhu jednání i ověřování zápisu

Usneseni.cz zjednodušuje přípravu materiálu pro jednání zastupitelstva. Referenti jednotlivých odborů připravují materiály pro jednání přímo v systému. Schvalovací workflow se pak postará o to, že nadřízení materiál k zařazení schválí, nebo vrátí k přepracování. Poku materiál schvalovatelé schválí, administrátor je už jen zařadí na program jednání.

Jan Eliáš, Lhota

Na systému oceňuji zejména to, že v něm mohou připravovat materiály zastupitelé i referenti úřadu. Dále pak oceňuji elektronické hlasování, to nám zkrátilo jedno hlasování ze zhruba 1-2 minut na řádově 5-10 sekund, přičemž není ojedinělé, že v průběhu jednoho jednání zastupitelstva se hlasuje i více jak 40 návrhů usnesení. Úspora času všech zúčastněných v průběhu jednání je významná stejně tak, jako úspora času referentů. Jedná se řádově o desítky hodin, toho nejdražšího - času.

Jan Jakob – starosta města Roztoky