Standardní verze aplikace je k dispozici zcela zdarma

S naší aplikací ušetříte průměrně 16 hodin administrativní práce na každém jednání. Zápis je k dispozici hned po ukončení jednání.

Standard

zdarma pro všechny samosprávy

0
měsíčně

 • checklicence pro zastupitele
 • checklicence pro radní
 • check1 licence administrátora
 • checkprovoz aplikace 24/7
 • checkpříprava materiálů
 • checkprezence
 • checkvedení jednání
 • checkprojekce
 • checkmoderování diskuze
 • checkzaznamenání hlasování
 • checkgenerování programu
 • checkgenerování pozvánek
 • checkgenerování zápisu
 • checkzveřejnění zápisů na www
 • checkkontrola plnění usnesení
 • checkvyhledávání v materiálech
 • check500 MB prostoru
 • checkaplikace pro administrátora
 • checkaplikace pro zastupitele
 • checkaplikace pro radní
 • checkURL vase-obec.usneseni.cz
 • checkcertifikát RSA 4096 ECDHA
 • checkintegrace výstupů do vašich stránek
ZALOŽIT

Premium

zvolte počet uživatelů

0
měsíčně

 • licence pro zastupitele
 • licence pro radní
 • licence administrátora
 • Oproti verzi Standard navíc:
 • checkhlasovací systém
 • checkpřístup pro referenty
 • checkvíce administrátorů
 • checkvolitelný interval notifikací kontroly plnění usnesení
 • checkvíce možností nastavení systému
 • checkindexovaný zvukový záznam
 • checkindexovaný videozáznam
 • checkdetekce osobních údajů
 • checksystém anonymizace
 • checkplná i anonymizovaná verze zápisu
 • checkpřenos výstupů do spisové služby
 • checkpodrobnější vyhledávání
 • checkhlídání času diskutujících
 • checkworkflow pro schvalování materiálů
 • checkjmenovité hlasovaní na projektoru
 • check3 GB prostoru
 • checke-mailová podpora
 • checktechnický dohled 24/7
 • checkvolitelně SLA a hot-line
VYZKOUŠET

* Postačí pro umístění cca 66 tisíc kusů 20ti stránkových PDF či DOCX dokumentů běžného textu (75 kB/soubor)

Standard je k dispozici všem samosprávám zcela zdarma. Plán obsahuje vechny funkcionality pro přípravu, řízení jednání, projekci v průběhu jednání, automatické generování výstupů z jednání rady, či zastupitelstva.  Některá nastavení aplikace nejsou k dispozici, nebo jsou neměnná.

Premium verze aplikace obsahuje navíc pokročilé funkce, které vám ještě více usnadní vaši práci. Systém obsahuje kompletní workflow pro přípravu materiálů se schvalováním, elektronický hlasovací systém, propracovaný systém automatické detekce osobních údajů + anonymizace zápisu a mnoho dalšího.

Přístup pro zastupitele či referenty

 • přístup k materiálům připravovaných zastupitelstev
 • možnost zpracovat a požádat o zařazení bodu jednání na program zastupitelstva
 • možnost fulltextového vyhledávání v materiálech a usneseních minulých zastupitelstev
 • aplikaci hlasovacího terminálu (pouze zastupitelé)
 • možnost přihlásit se do diskuze (pouze zastupitelé)
 • přístup k indexovanému zvukovému záznamu
 • přístup k indexovanému videozáznamu

Rozhraní pro přípravu a vedení jednání (předsedajícího/zapisovatelku)

 • rozhraní pro přípravu programu zastupitelstva
 • prezence
 • evidence příchodů/odchodů
 • projekce 
 • hlasovací systém
 • systém detekce osobních údajů a anonymizace
 • automatická tvorba anonimizované i plné verze zápisu s možností editace před zveřejněním
 • automatické generování tabulek s přijatými usneseními
 • systém kontroly plnění usnesení a hlídaní termínů
 • přístup k indexovanému zvukovému záznamu
 • přístup k indexovanému videozáznamu

Veřejné rozhraní

 • automatické zveřejňování výstupů z jednání
Do systému jsou průběžně přidávány nové funkce, které nezvyšují cenu za provoz systému. Neplatíte tedy softwarové aktualizace jako v případě pořízených systémů. Máte-li nápad, jak systém dále vylepšit, budeme rádi, pokud nám váš podnět zašlete.

Doplňkové a volitelné služby

  
SET-UP balíček* 7.900 Kč + 12 Kč / km
Školení pracovníka úřadu na místě 5.900 Kč + 12 Kč / km
SMS notifikace 3Kč / sms
PHILIPS Voice Tracer DVT8010 360° zvuk pro větší mistnosti 4.200 Kč
TASCAM DR-05. Vysoce kvalitní MP3 záznamník se dvěma prostorovými mikrofony  2.560 Kč
8" Tablet pro zastupitele - Acer Iconia One 8 16GB 2.850 Kč
Modul Rada v ceně uživatele (radního)
Doplňkový přístup pro zaměstnance úřadu - Vyhledávání v systému / kontrola plnění usnesení / tvorba bodu programu - žádost o zařazení bodu 79 Kč / uživatel / měsíc
Úložiště - každých dalších 5 GB 490 Kč / měsíc
Emailová schránka + webmail 2 GB 79 Kč / měsíc
Emaily na vlastní doméně (platba za doménu) 100 Kč / měsíc
Rozšířená podpora (hotline 8-18 + SLA) 60 Kč x počet uživatelů (licencí) / měsíc

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH 21 %. Změna cen vyhrazena.

*Balíček SET-UP obsahuje úvodní zaškolení až dvou osob na vašem úřadě v tomto rozsahu:

1) základní nastavení systému

2) založení uživatelských účtů zastupitelů

3) založení prvního zkušebního jednání

4) vysvětlení obsluhy systému v průběhu jednání

5) generování zápisu