Nově aplikace zdarma pro obce do 25 zastupitelů

S naší aplikací ušetříte průměrně 16 hodin administrativní práce na každém jednání.

Zdarma

 

0
měsíčně

 • checkmax. 25 zastupitelů
 • clearLicence pro radní
 • check1 licence administrátora
 • checkprovoz aplikace 24/7
 • cleartechnický dohled 24/7
 • checkpříprava materiálů
 • checkprezence
 • checkvedení jednání
 • checkprojekce
 • checkmoderování diskuze
 • checkzaznamenání hlasování
 • checkextranet pro zastupitele
 • checkgenerování programu
 • checkgenerování zápisu
 • checkanonymizace zápisu
 • checkzveřejnění zápisů na www
 • checkkontrola plnění usnesení
 • checkvyhledávání v materiálech
 • check500 MB prostoru
 • cleare-mailová podpora
ZALOŽIT

Malá obec

(do 7 zastupitelů + 1 admin)

990
měsíčně

 • check7 licencí zastupitele
 • clearLicence pro radní
 • check1 licence administrátora
 • checkprovoz aplikace 24/7
 • checktechnický dohled 24/7
 • checkpříprava materiálů
 • checkprezence
 • checkvedení jednání
 • checkprojekce
 • checkmoderování diskuze
 • checkhlasovací systém
 • checkextranet pro zastupitele
 • checkgenerování programu
 • checkgenerování zápisu
 • checkanonymizace zápisu
 • checkzveřejnění zápisů na www
 • checkkontrola plnění usnesení
 • checkvyhledávání v materiálech
 • check3 GB prostoru
 • checke-mailová podpora
VYZKOUŠET

Volitelný

zvolte počet uživatelů

0
měsíčně

 • licence pro zastupitele
 • licence pro radní
 • licence administrátora
 • checkprovoz aplikace 24/7
 • checktechnický dohled 24/7
 • checkpříprava materiálů
 • checkprezence
 • checkvedení jednání
 • checkprojekce
 • checkmoderování diskuze
 • checkhlasovací systém
 • checkextranet pro zastupitele
 • checkgenerování programu
 • checkgenerování zápisu
 • checkanonymizace zápisu
 • checkzveřejnění zápisů na www
 • checkkontrola plnění usnesení
 • checkvyhledávání v materiálech
 • check3 GB prostoru
 • checke-mailová podpora
VYZKOUŠET

* Postačí pro umístění cca 66 tisíc kusů 20ti stránkových PDF či DOCX dokumentů běžného textu (75 kB/soubor)

Zdarma je plán pro obce a města do střední velikosti, které mají až 25 zastupitelů a nemají radu. Plán obsahuje již základní funkcionality, neobsahuje základní popdoru a hlasovací systém. Hlasování lze zaznamenávat jen ručně. Některá nastavení v administraci aplikace jsou neměnná.

Malá obec
je základní, cenově zvýhodněný plán pro obce s až sedmi zastupiteli a jedním administrátorem . Obsahuje veškeré níže popsané funkce s výjimkou modulu pro radu.

Volitelný plán vám umožní zvolit potřebný počet uživatelů. Tento počet uživatelů musí být roven součtu zastupitelů, radních a administrátorů, kteří budou systém používat. Zaměstnanci obce či města, kteří jsou v systému evidování jako odpovědné osoby a využívají systém kontroly plnění usnesení se do výpočtu nezahrnují.

Co získáte

Přístup pro zastupitele

 • přístup k materiálům připravovaných zastupitelstev
 • možnost zpracovat a požádat o zařazení bodu jednání na program zastupitelstva
 • možnost fulltextového vyhledávání v materiálech a usneseních minulých zastupitelstev
 • aplikaci hlasovacího terminálu
 • možnost přihlásit se do diskuze
 • volitelně modul Rada (téměř identické funkce pro radu)

Rozhraní pro přípravu a vedení jednání (předsedajícího/zapisovatelku)

 • rozhraní pro přípravu programu zastupitelstva
 • prezence
 • evidence příchodů/odchodů
 • projekce
 • hlasovací systém
 • automatická tvorba zápisu s možností editace před zveřejněním
 • automatické generování tabulek s přijatými usneseními
 • systém kontroly plnění usnesení a hlídaní termínů

Veřejné rozhraní

 • umístění zápisů ze zastupitelstva na webové stránky prostřednictvím iframe
Do systému jsou průběžně přidávány nové funkce, které nezvyšují cenu za provoz systému. Neplatíte tedy softwarové updaty jako v případě pořízených systémů a nezamrznete tak v minulosti. Máte-li nápad, jak systém dále vylepšit, budeme rádi, pokud nám váš podnět zašlete.

Doplňkové a volitelné služby

  
SET-UP balíček* 7.900 Kč + 12 Kč / km
Školení pracovníka úřadu na místě 5.900 Kč + 12 Kč / km
SMS notifikace 3Kč / sms
PHILIPS Voice Tracer DVT8010 360° zvuk pro větší mistnosti 4.200 Kč
TASCAM DR-05. Vysoce kvalitní MP3 záznamník se dvěma prostorovými mikrofony 2.560 Kč
8" Tablet pro zastupitele - Acer Iconia One 8 16GB 2.850 Kč
Modul Rada v ceně uživatele (radního)
Doplňkový přístup pro zaměstnance úřadu - Vyhledávání v systému / kontrola plnění usnesení / tvorba bodu programu - žádost o zařazení bodu 79 Kč / uživatel / měsíc
Úložiště - každých dalších 5 GB 490 Kč / měsíc
Emailová schránka + webmail 2 GB 79 Kč / měsíc
Emaily na vlastní doméně (platba za doménu) 100 Kč / měsíc
Rozšířená podpora (hotline 8-18 + SLA) 70 Kč x počet uživatelů (licencí) / měsíc

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH 21 %. Změna cen vyhrazena.

*Balíček SET-UP obsahuje úvodní zaškolení až dvou osob na vašem úřadě v tomto rozsahu:

1) základní nastavení systému

2) založení uživatelských účtů zastupitelů

3) založení prvního zkušebního jednání

4) vysvětlení obsluhy systému v průběhu jednání

5) generování zápisu