Bezpečnost

Bezpečnost obecně

Provozovatelem systému je společnost NETsecurity, s.r.o., se zavedenými standardy kvality ISO 9001-2008 a managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001. Veškerá data jsou ukládána na naše vlastní technologie, které stejným způsobem a se stejnou úrovní zabezpečení provozujeme i pro náročný bankovní sektor. 

Přístup do aplikace je umožněn pouze prostřednictvím internetového prohlížeče s SSL zabezpečením opatřeným důvěryhodným certifikátem.

Serverové technologie společnosti NETsecurity, s.r.o. jsou umístěny v klimatizovaných prostorách vybavených EZS, kamerovým systémem, samo hasícím systémem a fyzickou ostrahou v rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přístup k technologiím mají pouze vybraní pracovníci společnosti. Nevyužíváme webhostingové, ani cloudové služby třetích stran. Obdobnou úroveň zabezpečení a ostrahy lze jen velmi ztěžka zajistit na běžném obecním úřadě či radnici.

Serverové technologie jsou umístěny v České republice, přičemž data jsou zalohováná nejen do primární, ale v souladu s požadavky na Disaster recovery (DR), i do sekundární lokality.  

Data uložená a zveřejňovaná systémem

Aplikace usneseni.cz umožňuje obci, či městu vytvořit a zveřejnit zápis z jednání, či přehledy přijatých usnesení. Tyto výstupy lze dle uvážení samosprávy automaticky zveřejňovat na webových stránkách. Svou povahou jsou pak tyto výstupy veřejné a proto systém rozlišuje výstupy v plném znění a výstupy anonymizované. Osobní údaje se v podkladech pro jednání rady, či zastupitelstva mohou v některých případech vyskytnout a proto systém osobní data sám detekuje a návrhy určené k anonymizaci zvýrazní. Uživatel pak pouze potvrdí, že navrženou pasáž má systém anonymizovat nebo ponechat v původním znění. Na www se pak zobrazují pouze výstupy anonymizované. Správcem osobních údajů je samospráva. Provozovatel a poskytovatel systému je v roli zpracovatele dat. Podrobněji je problematika popsána ve všeobecných podmínkách.