Bezpečnost

Bezpečnost obecně

Provozovatelem systému je společnost NETsecurity, s.r.o., držitel certifikátů kvality ISO 9001-2008 a certifikátu managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001. Veškerá data jsou ukládána na naše vlastní technologie, které stejným způsobem a se stejnou úrovní zabezpečení provozujeme pro bankovní sektor.

Přístup do aplikace je umožněn pouze prostřednictvím internetového prohlížeče s SSL zabezpečením opatřeným důvěryhodným certifikátem.

Serverové technologie společnosti NETsecurity, s.r.o. jsou umístěny v klimatizovaných prostorách vybavených EZS, kamerovým systémem, samo hasícím systémem a fyzickou ostrahou v rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přístup k technologiím mají pouze vybraní pracovníci společnosti. Obdobnou úroveň zabezpečení a ostrahy lze jen velmi ztěžka zajistit na běžném obecním úřadě či radnici. 

Data uložená a zveřejňovaná systémem

Aplikace usneseni.cz umožňuje obci, či městu zveřejnit vytvořený zápis z jednání a tabulky přijatých usnesení na webových stránkách. Svou povahou jsou tato data veřejná a ze zákona mají být veřejně dostupná. Osobní údaje se v podkladech pro jednání rady, či zastupitelstva mohou v některých případech vyskytnout. Neopatrností při sestavování znění návrhů usnesení se může stát, že osobní údaje budou z neveřejných podkladů přeneseny do některého z přijatých usnesení. Pokud se tak stane, je třeba zápis z jednání a tabulky přijatých usnesení před zveřejněním  anonymizovat. Systém nabízí v tomto ohledu užitečnou funkci, pomocí níž sám vyhledá v zápisu osobní data a nabídne anonymizaci. Za správce osobních údajů je považován městský/obecní úřad, či radnice. Provozovatel a poskytovatel systému je v roli zpracovatele.