Základní požadavky na hlasovací systém 

Vše, co budete potřebovat, už pravděpodobně máte. My se postaráme o zbytek!


Dnešní moderní hlasovací systémy již nejsou jednoúčelová hlasovací zařízení, která často přinášela pracovníkům úřadu další administrativu a která nezohledňovala široké možnosti informačních technologií. Dnes aplikace typu Usneseni.cz pokrývají celý tento proces počínaje sestavením programu a konče vygenerováním a zveřejněním zápisu. Systémy tak šetří desítky hodin manuální práce neboť automatizují celou agendu.

Základní požadavky na standardní hlasovací systém pro zastupitelstva dnes jsou:

- Administrativní prostředí pro umístění materiálů jednání
- Prostředí pro zastupitele, prostřednictvím kterého lze žádat o zařazení bodu jednání a studovat materiály pro jednání (zastupitelům přístupné přes internet pomocí webového prohlížeče).
- Požadavek na automatické zpřístupnění programu zastupitelům a vygenerování pozvánky programu jednání pro veřejnost.
- Terminály (tablety, či notebooky) namísto dříve používaných hlasovacích krabiček a speciálního hardware
- Plně šifrovaná komunikace mezi terminály a serverem.
- Identifikace zastupitele pomocí osobních přístupových údajů a volitelného dvouúrovňového ověřování přináší 100% ochranu oproti čipovým kartám. Již není možné zneužít čipovou kartu jiného zastupitele.
- Evidence příchodů a odchodů, hlídání usnášeníschopnosti
- Možnost hlasování PRO/PROTI/ZDRŽET SE
- Možnost přihlášení se s technickou poznámkou
- Možnost přihlášení se do diskuze
- Projekce v průběhu jednání. Zobrazování návrhů usnesení, vyhodnocování výsledků hlasování.
- Možnost vložit poznámku do zápisu kdykoli v průběhu jednání.
- Možnost přidat návrh usnesení kdykoli před i v průběhu jednání.
- Automatické číslování přijatých usnesení
- Možnost přerušení jednání
- Zaznamenávání hlasování
- Možnost hlasování o ukončení diskuze, či o změnách programu.
- Generování zápisu z jednání a jeho možná editace
- Plnění veškerých požadavků na obsah vygenerovaného zápisu dle zákona o obcích. Více zde 
- Jmenovité hlasování v zápisu (volitelně, viz připravovaná novela zákona)

Oproti výše popsaným standardním funkcionalitám hlasovacích systémů Usnesení.cz navíc nabízí:

- Kompletní administrativu volebních období, zastupitelské agendy a termínů jednání
- Fultextové vyhledávání napříč usneseními a materiály vloženými do systému
- Možnost přidávat ke každému bodu jednání tématické štítky (Tagy) pro lepší vyhledatelnost.
- Evidence zaměstnanců (odpovědných osob) u přijímaných usnesení
- Hlídání termínů přijatých usnesení (emailové notifikace odpovědným osobám - i zaměstnancům)
- Generování zápisu z jednání
- Ověření zápisu ověřovateli prostřednictvím systému.
- Přehled o přijatých usneseních a o tom, zda jsou splněna či nikoli (systém kontroly plnění usnesení)
- Webová adresa ve formátu vase-město.usneseni.cz s SSL certifikátem.
- Nulové náklady na provoz řešení (server nemusí spravovat vaše IT - nulové mzdové, či externí náklady)

Více zde

Co budete potřebovat pro práci s aplikací Usnesení.cz

Pro přípravu materiálů vám stačí standardní kancelářský počítač s přístupem na internet a internetový prohlížeč, jehož prostřednictvím se systém obsluhuje.

Požadavky na PC pro řízení průběhu zastupitelstva

Pro řízení průběhu zastupitelstva doporučujeme notebook s rozlišením nejlépe Full-HD.Pro použití projektoru je třeba, aby notebook disponoval vhodným výstupem pro projektor (VGA, HDMI). V průběhu jednání se na displeji notebooku řídí jednání a na projektoru se zobrazují relevantní informace a hlasování aktuálně projednávaného bodu.

Požadavky na klientské zařízení zastupitele

Zastupitel přistupuje k materiálům již před zahájením zastupitelstva prostřednictvím strandardního PC či notebooku. Většina funkcí je dostupná rovněž prostřednictvím mobilních zařízení. V průběhu jednání může zastupitel pro hlasování využívat vlastní notebook, tablet či chytrý mobilní telefon.

Požadavky na infrastrukturu

Všechna používaná zařízení musí mít v průběhu jednání zastupitelstva přístup k internetu. V případě, že chcete využívat funkce hlasovacího systému, je třeba, aby co nejvíce zastupitelů disponovalo v průběhu jednání notebookem, tabletem nebo mobilním telefonem, jejichž prostřednictvím zastupitelé používají hlasovací terminál. Hlasy zastupitelů, kteří nedisponují žádným zařízením, pak zaznamená do systému předsedající.

Doporučujeme kvalitní Wi-Fi připojení dostupné zastupitelům v průběhu jednání.