Základní požadavky na hlasovací systém pro zastupitelstvo

Vše, co budete potřebovat, už pravděpodobně máte. My se postaráme o zbytek!


Dnešní moderní hlasovací systémy již nejsou jednoúčelová hlasovací zařízení, která často přinášela pracovníkům úřadu další administrativu a která nezohledňovala široké možnosti informačních technologií. Dnes aplikace typu Usneseni.cz pokrývají celý tento proces počínaje sestavením programu a konče vygenerováním a zveřejněním zápisu na www stránkách samosprávy. Systém tak šetří desítky hodin manuální práce, neboť automatizuje a procesně uchopuje celou agendu. Při vývoji našeho řešení bylo základním cílem to, aby samosprávám ušetřil násobně více prostředků, než jaké jsou náklady na provoz systému Usenseni.cz.
Pokud vaše samospráva připravuje zadání výběrového řízení, budeme rádi, když nás oslovíte.

Základní požadavky výběrových řízení na standardní hlasovací systém pro zastupitelstva dnes jsou:

- Administrativní prostředí pro umístění materiálů jednání
- Prostředí pro zastupitele, prostřednictvím kterého lze žádat o zařazení bodu jednání a studovat materiály pro jednání (zastupitelům přístupné přes internet pomocí webového prohlížeče).
- Požadavek na automatické zpřístupnění programu zastupitelům a vygenerování pozvánky programu jednání pro veřejnost.
- Terminály (tablety, či notebooky) namísto dříve používaných hlasovacích krabiček a speciálního hardware
- Plně šifrovaná komunikace mezi terminály a serverem.
- Identifikace zastupitele pomocí osobních přístupových údajů a volitelného dvouúrovňového ověřování přináší 100% ochranu oproti dříve používaným čipovým kartám. Již není možné zneužít čipovou kartu jiného zastupitele.
- Evidence příchodů a odchodů, hlídání usnášeníschopnosti
- Možnost hlasování PRO/PROTI/ZDRŽET SE
- Možnost přihlášení se s technickou poznámkou
- Možnost přihlášení se do diskuze
- Projekce v průběhu jednání. Zobrazování návrhů usnesení, vyhodnocování výsledků hlasování.
- Možnost vložit poznámku do zápisu kdykoli v průběhu jednání.
- Možnost přidat návrh usnesení kdykoli před i v průběhu jednání
- Možnost přidat protinávrh k usnesení kdykoli před i v průběhu jednání ze strany zastupitelů/radních.
- Automatické číslování přijatých usnesení
- Automatické prolinkování souvisejících usnesení (původní usnesení <-> revokace, či změna)
- Možnost přerušení jednání
- Zaznamenávání hlasování
- Možnost hlasování o ukončení diskuze, či o změnách programu.
- Generování zápisu z jednání a jeho možná editace
- Plnění veškerých požadavků na obsah vygenerovaného zápisu dle zákona o obcích. Více zde 
- Jmenovité hlasování v zápisu (volitelně, viz připravovaná novela zákona)
- Tajné hlasování pouze se zadáním počtu hlasů do systému, bez digitální stopy

Oproti výše popsaným standardním požadavkům výběrových řízení Usnesení.cz navíc nabízí:

- Kompletní administrativu volebních období, zastupitelské agendy a termínů jednání prostřednictvím URL vaše-město.usneseni.cz
- Fultextové vyhledávání napříč usneseními a materiály vloženými do systému + podrobný filtr.
- Indexovaný zvukový a videozáznam záznam. Ve svém prostředí si každý zastupitel může přehrát záznam celého bodu, nebo konkrétního diskuzního příspěvku
- Zobrazování textu návrhu usnesení, o němž se hlasuje, na hlasovacím terminálu zastupitele.
- Podpora videokonferenčních systémů pro distanční účast na jednání zastupitelstva či rady
- Možnost přidávat ke každému bodu jednání tématické štítky (Tagy) pro lepší vyhledatelnost.
- Evidence odborů/oddělění
- Evidence zaměstnanců samosprávy (odpovědných osob) u přijímaných usnesení
- Hlídání termínů přijatých usnesení (emailové notifikace odpovědným osobám - i zaměstnancům)
- Systém detekce osobních údajů
- Generování podkladů pro jednání v plné i anonymizované verzi + možnost anonymizované podklady zveřejnit
- Možnost stažení podkladů pro offline práci
- Generování zápisu z jednání v plné i anonymizované verzi
- Ověření zápisu ověřovateli prostřednictvím systému.
- Přehled o přijatých usneseních a o tom, zda jsou splněna či nikoli (systém kontroly plnění usnesení)
- Webová adresa ve formátu vase-město.usneseni.cz s SSL certifikátem.
- Nulové náklady na provoz řešení (server nemusí spravovat vaše IT - nulové mzdové, či externí servisní náklady)
- Podpora přenosu obsahu videoprojektoru do online streamu (YouTube, Facebook, Twitter atd..)
- Hardwarové bezdrátové hlasovací jednotky

Více zde

Co budete potřebovat pro práci s aplikací Usnesení.cz

Pro přípravu materiálů vám stačí standardní kancelářský počítač s přístupem na internet a internetový prohlížeč, jehož prostřednictvím se systém obsluhuje. 

Požadavky na PC pro řízení průběhu zastupitelstva

Pro řízení průběhu zastupitelstva doporučujeme notebook s rozlišením nejlépe Full-HD. Pro použití projektoru je třeba, aby notebook disponoval vhodným výstupem pro projektor (VGA, HDMI). V průběhu jednání se na displeji notebooku řídí jednání a na projektoru se zobrazují relevantní informace a hlasování aktuálně projednávaného bodu. Moderní hlasovací systém dnes eliminuje potřebu pořizovat drahý hardware (počítač) na kterém je hlasovací systém instalován. Staré řešení s počítačm na kterém je software instalován je dnes na ústupu protože přináší vysoké pořizovací náklady, je třeba jej integrovat do lokální sítě a o systém je potřeba se dále starat a aktualizovat jej. Oproti tomu aplikace Usnesení.cz se obsluhuje pouze rostřednitvím webového prohlížeče a vše co v systému učiníte je okamžitě ukládáno na vzdálený server. Obavy z výpadku internetového připojení jsou dnes liché. Jednak i levné routery umožňují failover přes sekundární linku a za druhé každý notebook ze kterého se jednání řídí lze během okamžiku přepojit například na Wifi hotspot vašeho mobilního telefonu. To se u pevného počítače připojeného do lokální sítě realizovat nedá, neb je závislý na bezchybné funkci celé LAN. Notebook je nezávislý a během chvilky tedy pokračujete tam, kde jste přestali. Navíc jetřeba si uvědomit, že kdyby notebook selhal hardwarově či softwarově, jednoduše se přihlásíte z jiného notebooku a jednání řídíte dál. U počítače s nainstalovaným systémem je toto nemyslytelné a jednání se zpravidla přerušuje, nebo musí být ukončeno.

Požadavky na klientské zařízení zastupitele

Zastupitel přistupuje k materiálům již před zahájením zastupitelstva prostřednictvím standardního PC či notebooku. Většina funkcí je dostupná rovněž prostřednictvím mobilních zařízení. V průběhu jednání může zastupitel pro hlasování využívat vlastní notebook, tablet či chytrý mobilní telefon.

Požadavky na infrastrukturu

Všechna používaná zařízení musí mít v průběhu jednání zastupitelstva přístup k internetu. V případě, že chcete využívat funkce hlasovacího systému, je třeba, aby co nejvíce zastupitelů disponovalo v průběhu jednání notebookem, tabletem, mobilním telefonem nebo hlasovací jednotkou, jejichž prostřednictvím zastupitelé hlasují. Hlasy zastupitelů, kteří nedisponují žádným zařízením, pak může do systému zadat obsluha.

Doporučujeme kvalitní Wi-Fi připojení dostupné zastupitelům v průběhu jednání.